Removing unused pick list items:

You may have some pick list items that you don’t use anymore. You can remove them:

  1. From the menu, choose “Manage Pick Lists”.
  2. Choose which list you want to remove unused items from.
  3. Tap the menu button top right and choose “Remove unused items
  4. Confirm the removal.

Meer hulp nodig?
Neem gerust contact met ons op.

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.